Количеството електрическа енергия, което се произвежда от фотоволтаичен панел зависи от три важни фактора:

  • размера на панела,
  • ефикасността на фотоволтаичните клетки, от които е изграден и
  • количеството слънчево греене, което пада върху самия панел.

Днес ще Ви разкажем какво можете да очаквате от типичен фотоволтаичен панел и какви уреди в домакинството може да захрани той.

Колко големи са фотоволтаичните панели?

Когато казваме “фотоволтаичен панел”, говорим за типичен силициев панел за монтаж върху покривни конструкции и в наши дни, повечето соларни панели са с размери около 1*1.70м

Ако се загледате в панела на илюстрацията, ще видите 60 малки квадратчета. Тези квадратчета са всъщност индивидуалните фотоволтаични “клетки”, свързани помежду си. В клетките се произвежда електричество, а посредством “пътечките” то достига до свързочна кутия, към която е закачен панелът.

Защо размерът на фотоволтаичния панел има значение?

Колкото повече фотоволтаични клетки работят в тандем, толкова повече електричество се произвежда и затова размерът има значение при изчисляването на изходната или производствена мощност.

Размерът на панелите е един и същ за последните десетилетия, но съвременните панели са далеч по-ефективни от тези в миналото, защото производителите намират начини за повишаване на производителността.  

Колко ефикасни са фотоволтаичните панели?

Ефикасността  на панелите е пряко свързана с количеството слънчево греене, което бива трансформирано в електрическа енергия.

През 50-те години на миналия век фотоволтаиците успяват да  конвертират едва около 6% от слънчевата енергия в електричество. Ако са с конфигурация от същите 60 клетки, показани на изображението по-горе, това би произвело електричество с мощност от 20 вата или за захранването на една крушка от 60 вата биха били нужни три такива панела.

През 2018-та година ефикасността на най-производителните фотоволтаични панели е близка до 23%, като средната ефикасност на панелите за употреба върху сгради е около 18.7%.

Ако комбинирате ефикасността на клетките с размера на панела, получавате число, наречено “power rating.” Във фотоволтаичната индустрия изразът е “панелът е означен с производителност X вата.”

Размерът на панелите е един и същ за последните десетилетия, но съвременните панели са далеч по-ефективни от тези в миналото, защото производителите намират начини за повишаване на производителността.  

Колко ефикасни са фотоволтаичните панели?

Ефикасността  на панелите е пряко свързана с количеството слънчево греене, което бива трансформирано в електрическа енергия.

През 50-те години на миналия век фотоволтаиците успяват да  конвертират едва около 6% от слънчевата енергия в електричество. Ако са с конфигурация от същите 60 клетки, показани на изображението по-горе, това би произвело електричество с мощност от 20 вата или за захранването на една крушка от 60 вата биха били нужни три такива панела.

През 2018-та година ефикасността на най-производителните фотоволтаични панели е близка до 23%, като средната ефикасност на панелите за употреба върху сгради е около 18.7%.

Ако комбинирате ефикасността на клетките с размера на панела, получавате число, наречено “power rating.” Във фотоволтаичната индустрия изразът е “панелът е означен с производителност X вата.”

За да определят стандартния тестови рейтинг, лабораториите за тестване на фотоволтаици измерват панелите при идеални условия, т.нар. “пиково слънце” или  1000 вата слънчева енергия. Това ориентировъчно се равнява на силата на греенето в обедните часове в слънчев ден на Екватора.

На снимката по-горе, етикетът показва рейтинг от 250 вата за конкретния пане. Ако този панел получава пълно слънчево греене за един час, ще произведе 250 ватчаса елекричество. С 4 еднакви такива панела ще имате един киловатчас.

Каква е разликата между киловат и киловатчас разказваме ТУК.

Топ 10 фотоволтаични панели за домашна употреба за 2018-та година.

Калифорния е чудесно място, пълно със слънчева светлина и с хора, които обичат да я използват.  Щатът има отлична “добра практика” – да събира архиви с данни за всяка индивидуална фотоволтаична система, инсталирана на негова територия. От тази база данни, включваща близо 50,000 домашни фотоволтаични инсталации изградени през 2018-та година е съставен списък с топ 10 на най-използваните панели, подредени по брой инсталации. (Първите две позиции отговарят на 25% от дела на фотоволтаичните инсталации в целия щат, а 10-те посочени в списъка са  общо 64% от всички инсталирани системи в Калифорния през 2018-та година). 

РангПроизводителМодел НомерУказана мощност
(WATTS STC)
1SolarCitySC325325
2SunPowerSPR-X22-360-D-AC360
3Jinko SolarJKM290M-60B290
4SunPowerSPR-X21-335-BLK-D-AC335
5SunPowerSPR-X21-345-D-AC345
6SunPowerSPR-E20-327-D-AC327
7Mission Solar EnergyMSE295SQ5T295
8LG ElectronicsLG330N1C-A5330
9Jinko SolarJKM290M-60290
10REC SolarREC285TP2 BLK285

Статистиката се базира на California Solar Statistics за 49,453 фотоволтаични инсталации с размер под 16-kW, с разрешителни за 2018-та година.

Калкулатор на производителността (kWh)

Дори да живеете на или близо до Екватора, не можете да очаквате да повторите тези идеални условия. Количеството енергия, произведено от фотоволтаични панели, които зависи от средно годишното слънцегреене. Ако исторически е по-облачно в района, то има по-малко налична енергия, която може да бъде конвертирана в електричество.

Първата стъпка за да се ориентирате колко електричество може да произведат Вашите фотоволтаични панели е да откриете местоположението си на картата. 

Можете да използвате соларния калкулатор на Weather Underground.  Тук въвеждате географските си координати и получавате детайли за средното количество слънчева светлина, което достига до сградата Ви.  Калкулаторът съшо дава възможност за примерни изчисления с конкретни (макар и остарели) модели фотоволтаични панели при задаване площта на покрива. 

Производство от фотоволтаичен панел за ден и за месец 

Използвайки примера за 250W панел със STC рейтинг:

Умножете 250W по броя часове пълно слънцегреене за един ден за да получите количеството произведени kWh енергия. След това умножете по 30 дни и имате средномесечното производство на панела. 

Средното количество пълно слънцегреене е около 4 часа дневно. Знаем, че слънцето грее повече от 4 часа на ден, но “пълно слънце” е   мярка, която обединява всички части на деня, в които слънцето е в по-ниска точка в едно общо число.  

При използване на 4 часа пълно слънце, съставяме уравнението 250 w x 4 часа. Това е 1 kWh (1,000 вата) на ден за един  250-ватов панел.  

Ако умножите  1kWh на панел по 30 дни в месеца, ще получите, че всеки 250W панел ще произведе средномесечно около 30 kWh.

Колко енергия произвежда фотоволтаичният панел за 1кв.м?

Средният размер на стандартен панел покрива 1,7кв.метра площ и произвежда 250W при директно слънцегреене, което се равнява на около 15 вата на квадратен метър.

Колко фотоволтаични панела за необходими за захранване на страндартна къща?

Можете да изчислите собствената си консумация като съберете показанията за консумация от сметките си за електроенергия за една година.

Нека вземем къща, която използва средно 900 kWh месечно.

Разделяме 900 kWh на количеството, което един фотовотаичен панел произвежда за месец (30kWh) и получаваме, че са необходими 30 такива панела по 250W или  система от 7,500W (7.5kW).

Колко енергия използват уредите ми?

Има огромни разлики в потреблението на електроенергия между различните домакинства, в зависимост от това колко уреди имате и колко често ги използвате, като трябва да се отчитат и вариациите при сезоните заради необходимостта от отопление или охлаждане. 

ТУК можете да видите ориентировъчно средно потребление на уред.

Свързани или извън мрежата?

Тъй като фотоволтаичните панели произвеждат електрическа енергия само докато грее слънцето, необходимо е да съхранявате  енергията за периодите без слънчева активност. Въпреки, че е възможна употребата на батерии за съхранение, най-лесното и икономически изгодно решение е да останете свързани към електропреносната мрежа.

Ако фотоволтаичните панели произвеждат повече енергия, отколкото потребявате в момента – например, когато сте на работа, на почивка или просто не използвате много уреди – излишъкът от енергия ще се връща обратно в мрежата. Вечер, когато имате необходимост допълнително електричество, ще получавате такова отново от мрежата. Със система, свързана с електропреносната мрежа винаги сте спокойни, че имате необходимото захранване, като при това намалявате сметката си за електричество, благодарение на собственото си производство.