Важна предпоставка за вашият добив имат техническите характеристики на инвертора и по – специално това, да имат старт при по – нисък волтаж. Това допринася за по – продължителанта работа на инвертора, респективно повече добив на електроенергия.

Колкото по – голям капацитет има инвертора за натоварване от инсталирана панелна част, толкова по – уплътнено ще работи вашата инсталация, съответно по-голям добив на енергия. Пикът в производството се постига при определени т.нар. идеални условия, които имат малка продължителност. През останалото е препоръчителн да сте „уплътнили“ инвертора (стига да може да го понесе по технчески характерискити), като по този начин ще прозвеждате повече електроенергия.

Важно за добивна на соларната инсталация е колко Maximum Power Point Tracking (MPPT) има вашият инвертор. Силно препоръчително е инвертора да има мин. два MPPT, като по този начин ще можете да се възползвате от различно изложение на масивите с панели, различен наклон на масивите, дори различни панели стига същите да са вързани в един стринг. Тоест колкото повече MPPT има вашият инвертор, толкова повече гъвкавост имате вие и ще можете да се възползвате от различната ориентация на панелното разположение и изложение и толкова повече добив ще има вашата електроцентрала.