По-високи добиви със соларно земеделие

Защо соларна енергия ?

Соларната енергия е бъдещето. Използвайки този така ценен, но достъпен за всички източник, слънцето, всеки фермер може да модернизира своето стопанство, като понижи неговата зависимост от електропреносната мрежа. Освен спестяване на разходи, тази Ваша инвестиция ще направи стопанството ви по-зелено и по-отговорно към климатичните промени.

Как може да използвате соларната енергия във Вашето стопанство?

Енергията, генерирана от фотоволтаични системи – т.н. соларна енергия, може да намери приложение в различни сфери на Вашия бизнес – от обезпечаването на енергийните нужди на Вашите поливна система и помпена станция, през захранване на сградите във Вашата база, до осигуряване на необходимата ел. енергия за преработвателното предприятие към Вашето стопанство. Излишната енергия може да бъде продадена на Ваши съседи или директно към електроразпределителното дружество във Вашия регион.

Соларна енергия за захранване на поливна система и помпена станция

Created with Fabric.js 1.7.22

Соларен парк за продажба на електроенергия

Created with Fabric.js 1.7.22

Соларна система за захранване на стопанството

Соларна енергия за нуждите на преработвателното предприятие към стопанството

Как работи соларната система в комбинация с поливна система Wilo?

Слънчевата енергия предлага многобройни ползи за поливната дейност в селското стопанство. Културите изискват повече вода, когато слънцето грее, а тогава слънчевите панели са най-ефективни. Тъй като панелите преобразуват слънчевите лъчи в електричество това ще Ви спести разходи за енергия.

Всяка фотоволтаична инсталация от Wilo предлага възможности за дистанционно наблюдение. Така пестите време и усилия, като преглеждате информация по всяко време и от всяко място. В платформата може лесно да следите количеството генерирана слънчева енергия на устройство, успоредно с работата на Вашите поливни съоръжения.

Възвръщаемост на инвестицията и възможности за финансиране

Инвестицията във фотоволтаични панели е с бърза възвращаемост, като в зависимост от мощността на централата и това за какви нужди се използва (дали за лични или за продажба на енергия), срокът за изплащане на инвестицията варира в рамките на 5 до 10 години. 

В същото време експлоатационния срок на една такава система със соларни панели при запазване на тяхната производителност в диапазона 90-100% е минимум 25 години, като след това тя продължава да функционира с капацитети близки до 90% от първоначално генерирания ток в пиковите моменти.

Водна технология от Wilo

Като отговорен доставчик на системи, със своята широка гама от помпи, помпени принадлежности и сервизни услуги Wilo покрива целия воден цикъл. Нашите компетентни познания за приложенията се простират отвъд водоотвеждането от кладенци или открити водоеми, през използването на дъждовна вода до водоподготовката и водоснабдяването. Системите за повишаване на налягането също са включени в нашето портфолио. Помпените решения за обезсоляване и за дъждуване в селското стопанство за търговски цели допълват портфолиото.

Дали за комунално водно стопанство, индустрия, битова и сградна техника, селско стопанство, или строителство и минно дело – Wilo винаги се стреми да намери по-ефективни и устойчиви решения за вашия проект. Panos Solar.