Фотоволтаични централи за индустриални цели

Енергията от фотоволтаични панели вече е конкурентна на цената на електричеството за промишлеността. Така, през 2021- ва година вече е възможно  да се изгради соларна система за собствено потребление и инвестицията да се възвърне в рамките на 4,5-8 години (под формата на намалени сметки за електроенергия). Друг вариант е  „продажба на електричество“ (описано по-долу).

Видове системи за промишлени покриви

Най-предпочитана от нашите клиенти е конфигурацията за собствено потребление, в която тока от соларите се усвоява директно от консуматорите в обекта / предприятието. Ако фотоволтаиците не могат да захранят изцяло консуматорите – автоматично се добавя енергия от външната мрежа. Ако в даден момент произвеждате повече, отколкото консумирате – съвременните решения дават възможност за автоматично стартиране и спиране на допълнителни потребители. Тук няма ограничение в мощността – т.е – можете да монтирате както малки конфигурации  (3 –  5 kWp), средни (30kWp), така и много големи (над 200kWp). Има вграден мониторинг на производството и консумацията на целия обект (показан на графиките най-долу).

 

„Продажбата на електроенергия“ е другият вариант. При него се подготвят документи  и се сключва договор с ЕРП (отнема няколко месеца). В този случай  електрическата енергия се продава по преференциални цени (моля вижте по-долу).

Съветваме Ви да се свържете се с нас, за да Ви подпомогнем в избора на вид и оборудване.

Една фотоволтаична система може да осигури
 • по-лесно прогнозируеми разходи в следващите години;
 • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 8-22%;
 • независимо наблюдение на консумацията Ви по часове / дни;
 • минимална поддръжка (при изграждане с качествени елементи);
 • лесна процедура за изграждане.
Нашата фирма предлага
 • ефективни фотоволтаични решения за различни видове покриви: термопанел (наричан още сандвич панел), безпробивна система за плосък покрив; монтиране върху бетонна площадка, инсталиране на земя.
 • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
 • изработка на идеен проект;
 • проектиране на централата;
 • доставка на компонентите;
 • монтаж и пускане в експлоатация с 5- годишна гаранция на СМР;
 • поддръжка.
Изграждането е законово-регламентирано и се извършва по облекчена процедура

Съгласно Решение на КЕВР от 2020 г. (валидно и за 2021 г.), енергията от  фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални тарифи.

За 2020 и 2021 -ва година те са:

Отново според КЕВР, инвестициите за изграждането в лева без ДДС/kWp са: 

За нашите клиенти предлагаме много по-добри ценови условия. Моля, пишете ни и ни изпратете чертежи с размери и снимки на покривите си, и ще Ви дадем безплатна ориентировъчна оферта.

Цените на основните компоненти (соларни панели + инвертор) за такъв тип конфигурации към 20-ти Март 2021 са:

Цената НЕ включва:

 •     монтаж;
 •     транспорт на елементите от наш склад;
 •     конструкция за фотоволтаиците;
 •     окабеляване;
 •     конструктивно и ел.становище (съглано със ЗУТ).

 

Повече данни за тази конфигурация можете да видите тук: 29.815kWp конфигурация Sharp + Huawei

 –––––––––––

Съгласно действащия закон през 2020 – та и 2021 – ва за ВЕИ,  условията за присъединяване на мощности до 30 kW се определят в становище, издадено от местното ЕРП в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

 

Промишлени  решения над 30kWp

Такива соларни системи се изграждат основно за самостоятелна консумация и могат да покриват голяма част от нужната електроенергия. Най-ефективно е, когато предприятието има консумация всеки ден от седмицата.

Тези системи набират все по-висока популярност в България, тъй като инвестицията в тях се възвръща много бързо –  между 4.5 и 8 години .

Примерно тази система (125,4kWp) за една календарна година е произвела 137MWh електроенергия. При средна цена за промишлени клиенти (с начислени такси) между 0.16 и 0.18ст/kWh – това прави спестявания в размер на около 22-24 600лв / година. Такъв тип система, към днешна дата, би струвала около 145-155 000лв (без ДДС). Т.е – инвестицията би се възвърнала за около 5.8-7 години. Ако цената на ел.енергията се повиши – този срок би се намалил още повече.

Посочените по-горе параметри зависят от множество локални особености – ориентация на покрива, засенчване от близки обекти, наклон на покрива, покритие на покрива и т.н . Поради това – изчисляваме всеки обект индивидуално.

За да пресметнем вашата система – моля, изпратете ни снимки, чертежи и Google координати на вашия обект, както и сметки за електричество за един-два месеца през зимата и лятото. Ако имате почасовата консумация – моля, изпратете ни я и нея.

 

 Често задавани въпроси при изграждането на 30kWp и по-големи промишлени соларни системи

„Мога ли да монтирам системата изцяло на земя“
Отговор: – Да.

„Мога ли да си  закупя само елементите от вас – инвертори и панели“
Отговор: Да, предлагаме тази опция.


„В имота ми няма сграда. Мога ли да монтирам 30kWp система и енергията да се изкупува на преференциални цени?“
Отговор: Ако нямате сграда, не отговаряте на изискванията на закона. Можете да подадете заявление към местното ЕРП за проверка, или да ги посетите на място.

„Сградата ми в имота е в лошо състояние и не е присъединена. Мога ли да монтирам 30kWp система и енергията да се изкупува на преференциални цени?“
Отговор: Ако сградата не е присъединена към ЕРП-то, не отговаряте на изискванията на закона. Ако желаете – можете да подадете заявление към местното ЕРП за проверка, или да ги посетите на място.

„Закупил съм си панели марка Х и инвертор марка Y и имам готов проект. Можете ли да ми монтирате централата ?“
Отговор: Различните производители на панели и инвертори имат множество специфични изисквания относно монтажа на продуктите им. Гаранцията им, също така, се изпълнява по различен начин. Отделно, голяма част от външните проекти, които попадат при нас за преглед, не са изпълнени съгласно известните методи за дълготрайно използване на фотоволтаични централи. Поради това – ние НЕ изпълняваме такъв тип монтажи.

„Предлагате ли юридически консултации по темата?“
Отговор: – Не, ние само проектираме, доставяме и изграждаме.

 

„Има ли по-евтини панели, с които да изградя системата си? Мога ли да ползвам такива „втора употреба“ или такива с „много добра цена“?
Отговор: Ние сме голям вносител на соларни панели и реално – повечето производители активно желаят да работят с нас. Поради това всяка година подбираме соларни панели с оптимални параметри на цена/качество, които да предложим на нашия пазар. На пазара има и малко по-евтини продукти, но по-ниската им цена е за сметка на качеството. При фотоволаиците по-ниското качество води до по-ниска производителност в дългосрочен план – т.е – по-ниски доходи и по-високи разходи за поддръжка. Отделно, на пазара се продават много фалшиви панели- със заличени параметри или изцяло подменени задни стикери, на които пише по-голяма мощност от действителната. Продуктите втора употреба, дори и да са сравнително нови, вече не се ползват от гаранцията на производителя – т.е – клиентът губи гаранцията си, която стандартно е 25 години. Голяма част от тези панели са свалени в соларни паркове заради повреда или понижени параметри.

„Колко квадратни метра са ми необходими за изграждането на такъв тип централа на земя“?
Отговор: Това зависи от размерите на вашия имот. Ако той е с оптимално разположение (ориентиран на юг, като южният размер е над 35м) – тогава цялата система може да се събере и в 150м². Ако панелите трябва да се поставят в редици едни зад други –  необходимата площ се увеличава и може да достигне 450m².

 

„Искам да монтирам системата на слънцеследяща система . Така тя трябва да произвежда повече енергия“

Отговор: Тракерите (следящи системи) масово не се използват в промишлените системи от близо 10 години . Причината е, че те имат нужда от поддръжка и цената им е висока. Отделно, когато енергията се изкупува на преференциалната цена по-горе, КЕВР е въвел ограничение от 1 348 kWh/kWp нетно специфично производство, което означава, че една система от 30kWp може максимално да произвежда до 40440kWh/година. Близки стойности могат да се постигнат и без тракери.