Фотоволтаични системи 28 mW

Продаваме парцели с готови централи, и такива в процес на изграждане в цялата страна. На фирми със сключени договори подпомагаме кредитиране от 30 kW до 500mW. Тук само терен и документи до ЕВН и ЕСО до становище… и терен за 500mw…

Фотоволтаичен парк 4 mW

Фотоволтаичен парк гр. Хасково. Един парцел разделен със становища и проекти по 4 mw общо. Цената е за е 1 mW, готов изграден 890 000 еврo без ДДС.

890 000 EUR

Фотоволтаична централа 600 kW

Продаваме готови централи или с готови становища. Проектите са винаги завършени и пуснати в експлоатация.

740 000 EUR

Фотоволтаична централа 100 kw. гр. Твърдица

Готови централи със становища.

350 000 лв.

Купуваме земя за Фотоволтаични централи

Kупуваме имоти в гр. Велико Търново, гр. Хасково, гр. Сунгурларе, гр. Плевен, гр. Русе, гр. Ловеч, гр. Казанлък, гр. Бургас, гр. Котел, гр. Твърдица, гр. Котел, гр. Ямбол, гр. Сливен. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години

Фотоволтаична централа 7mW гр. Добрич

Продаваме проекти със становища и изграждаме такива като имаме внос на панели и инвертори. Плюс още 4.7 mW чакаме… документи и становище. Цената за 1mW е 980 000 евро без ДДС.

980 000 EUR

Фотоволтаичен парк гр. Русе 2 mW

Продаваме обекти със становища и готови за строеж. Цената за 1 mW e 980 000 евро без ДДС.

980 000 EUR

Вятърен генератор 100 mW 500 декара

Със становище…

3 mW със Становище

Продаваме имот със становище и входирано разрешение за стоеж. Цена 880 000 евро за 1 mW без ДДС готова построена…

980 000 EUR

Купуваме земя за Фотоволтаични централи в гр. Враца

Kупуваме имоти в гр. Враца. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години.

750 kWp гр. Сливен

Купуваме предприятия, такива със задължения или се нуждаят от финансиране за различни дейности. Имаме испански и гръцки инвестиционни фондове които инвестират в зелена и друга геотермална енергия. Както и възобновяеми източници на енергия.

670 000 EUR

Купуваме имоти в областите Сливенска, Твърдишка, Старозагорска, Новозагорска и Ямболска.

Kупуваме имоти в областите Сливен, Ямбол, Котел, Твърдица, Нова Загора и Стара Загора. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години.

Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи

Изграждането на фотоволтаични централи се финансира по мярки по програмата за развитие на селските райони, терен за централи и населени места за собствени и общини.

Купуваме земя за Фотоволтаични централи в гр. Видин

Kупуваме имоти в гр. Монтана. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години.

Фотоволтаични централи

Продават се 5 фотоволтаични централи по 2 mW всяка централа. Централите се продават като готов обект. Цената за 1 mW е 950 000 евро. Цената е без имота.