Продаваме изградени ФЕЦ по 30 kw – 50 броя

Продаваме пуснати във експлоатация 50 броя – 30 kw централи, от които има на преференция 25 броя и другите са на свободен пазар. Всички работят. Всички са пуснати със фактури, някои от години имат и немска застраховка, която изплаща всякакви щети и компенсира спада на производителността.

Фотоволтаична централа 2 mW

Продаваме и изграждаме централи с проекти и със становища и готова документация. Можем да ги изградим до краен етап със сключване на договор. Цена е 890 000 евро без ДДС за 1 mW. Чакаме становище от ЕСО.

гр. Твърдица 500 kW.

Продаваме имоти с готови становища и разрешение за строеж.

гр. Сливен 3.4 mW становище

Имаме 2 мw със готово становище и 1.4 мw. Чакаме ЕСО за външно присъединяване

1mw Рибарица

Продаваме имоти със становища в цялата страна както готови и такива във строеж.

Фотоволтаична централа 100 kw. гр. Твърдица

Продаваме централа с разрешение за строеж и становище. Обявената цена е без ДДС.

Фотоволтаични системи 28 mW

Продаваме парцели с готови централи, и такива в процес на изграждане в цялата страна. На фирми със сключени договори подпомагаме кредитиране от 30 kW до 500mW. Тук само терен и документи до ЕВН и ЕСО до становище… и терен за 500mw…

Фотоволтаичен парк 4 mW

Фотоволтаичен парк гр. Хасково. Един парцел разделен със становища и проекти по 4 mw общо. Цената е за е 1 mW, готов изграден 890 000 еврo без ДДС.

Фотоволтаична централа 600 kW

Продаваме готови централи или с готови становища. Проектите са винаги завършени и пуснати в експлоатация.

Фотоволтаична централа 200 kW

Готови централи със становища.

Купуваме имоти за Фотоволтаични централи в област Сливен.

Kупуваме имоти в област Сливен. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години.

Купуваме имоти за Фотоволтаични централи в област Ямбол

Kупуваме имоти в област Ямбол. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години.

Купуваме имоти за Фотоволтаични централи в град Котел

Kупуваме имоти в град Котел. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години

Купуваме имоти за Фотоволтаични централи в област Бургас

Kупуваме имоти в област Бургас. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години

Купуваме земя за Фотоволтаични централи в гр. Твърдица

Kупуваме имоти в гр. Твърдица. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански дворове както и покривни площи. Възможност и да се вземат и под наем, минимум за 30 години