Соларни инвертори

Инверторите за соларни системи представляват устройства, които имат за цел преобразуването на правият ток DC, произвеждан от фотоволтаиците, в променлив AC. В зависимост от вида си – монофазен или трифазен, инверторът може да произвежда съответно 220 V или 380 V.

Преобразувателите, произвеждащи ток от слънцето, биват 3 вида:

1. Мрежови соларни инвертори – инвертори използвани в соларни системи, на места където има изградена електрическа инсталация. Вариантите за експлоатация на такъв тип инвертор са два:
1.1. За продажба на електроенергия (ЕРП-тата са задължение да изкупуват мощности до 30 KWp)
1.2. За собствена консумация, единствено през светлата част на деня – препоръчва се за предприятия, чието основно потребление е през деня.

2. Автономни соларни инвертори – изключително популярни, прилагат се на места с недостатъчно или липсващо електричество. Този тип преобразуватели на ток работят по следният начин: през светлата част на деня осигуряват ток от соларните панели, като съхраняват излишъка в акумулатори. След скриване на слънцето, системата преминава в акумулаторен режим, след което цикълът се повтаря. По този начин можем да осигурим неограничено захранване навсякъде.

3. Хибридни соларни инвертори – ново поколение, особено подходящи за домакинства, които работят по следния начин: като автономни системи, имащи предимството, че при тяхното използване можем да превишим мощността, която ползваме. Например ако в даден момент потребяваме 3 KW, но разполагаме със слънчеви панели, които произвеждат само 2 KW, то ние ще си набавим от мрежата само разликата от 1 KW.

HUAWEI_SUN2000_50KTL_M0 (50KW)

SUN2000-100KTL-M1 (100KW)

SUN2000-185KTL-H1

Huawei SUN2000-15KTL-MO

Huawei SUN2000-20KTL-MO

Huawei SUN2000-60KTL-MO

Huawei SUN2000MA-5KTL-MO

Huawei SUN2000MA-8KTL-MO

HUAWEI SUN2000-30 KTL-M3

ИНВЕРТОР VICTRON PHOENIX 250VA

ИНВЕРТОР VICTRON MULTIPLUS 500VА

ИНВЕРТОР VICTRON MULTIPLUS 5000VА

ИНВЕРТОР VICTRON MULTIPLUS 3000VА

ИНВЕРТОР VICTRON EASYSOLAR 5000VА

ИНВЕРТОР VICTRON MULTIPLUS 2000VА

ИНВЕРТОР VICTRON MULTIPLUS 1600VА

ИНВЕРТОР VICTRON MULTIPLUS 1200VА