Електронно управление за помпи WILO HiControl 1

Електронна окомплектовка за управление и регулиране. Серията Wilo-HiControl 1 се използва за помпи за чиста вода, с цел реализиране на автоматичен режим на работа. Wilo-HiControl 1 предпазва помпата от експлоатация с малък дебит. Благодарение на сензора за дебит и сензора за налягане Wilo-HiControl 1 автоматизира помпата между две стойности, тази на налягането при включване и тази на дебита при изключване. Ако налягането в мрежата е по-ниско от налягането при включване, Wilo-HiControl 1 стартира помпата. Помпата работи дотогава, докато дебитът спадне под стойността на дебита при изключване. Вътрешно разположеният малък резервоар предотвратява хидравлични удари и постоянно включване и изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Най-големият консуматор не трябва да е повече от 12 м над HiControl

Автоматичната контролна система за помпа HiControl 1 е устройство, което предпазва помпата при ниско ниво на водата. Също контролира пускането и спирането на помпата въз основа на налягането на системата / условията на дебита.

Когато има отворен кран, налягането в системата пада и помпата незабавно започва работа при фабрично зададените 1,5 bar. Помпата продължава да работи, докато е налице минимален дебит / > 95 l/h /. Когато кранът е затворен, помпата ще спре автоматично след 10-секундно забавяне.

Електронен пресостат HiControl 1 предпазва помпата в случай на недостиг на вода /работа на сухо/. Спрелият мотор се показва със светване на червена сигнална лампа. Натиснете бутон RESET за повторно включване на помпата.

Wilo-HiControl 1 може да бъде монтирано на приземни помпи или да бъде свързано към потопяеми помпи за битово водоснабдяване.

Лесен монтаж

Подходящо за монтиране на много различни места благодарение на особено компактната си конструкция

Висока експлоатационна надеждност благодарение на електронна сигнализация при повреда

Защита на свързаните помпи посредством вградена защита от работа на сухо

Лесно обслужване благодарение на прегледната индикация на работното състояние

Не е необходим допълнителен разширителен мембранен съд

Перфектна корозионна защита благодарение на неръждаеми материали

Изпълнение Inline с вход и изход по вертикалната ос, както и включително резбови отвори, подходящи за директно свързване към корпуса на помпата, съответно за стенен монтаж посредством стенна конзола (допълнителна окомплектовка).

Забележка

Устройството HiControl 1 може да бъде монтирано само във вертикална позиция, с изхода отгоре!