Самозасмукваща помпа WILO-Jet WJ 204 X EM

Самозасмукваща, едностъпална помпа Jet за приложение във водоснабдяването, дъждуването, използването на дъждовната вода.

Самозасмукващо натоварване на помпата до 8 m благодарение на вградената система Venturi.

Wilo-WJ-X е лесен за употреба благодарение на вградения превключвател за включване/изключване.

В готовност за свързване благодарение на захранващия кабел (2 m) с издръжливия на сътресения щепсел Шуко.

Свързване за трифазно изпълнение чрез клемната кутия.

Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.

Wilo-WJ

Самозасмукваща, едностъпална помпа Jet за приложение във водоснабдяването, дъждуването, използването на дъждовната вода.

Самозасмукващо натоварване на помпата до 8 m благодарение на вградената система Venturi.

Wilo-WJ-X е лесен за употреба благодарение на вградената ръкохватка за мобилно използване.

В готовност за свързване благодарение на захранващия кабел (2 m) с издръжливия на сътресения щепсел Шуко.

Свързване за трифазно изпълнение чрез клемната кутия.

Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.